کلیدواژه‌ها = نوارهای شکننده
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ژئوپلیتیک کردستان عراق بر سیاست خارجی آمریکا در عراق(2012 ـ2003)

دوره 5، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 1-28

سید جلال دهقانی فیروز آبادی؛ خضر خدیری وریک