کلیدواژه‌ها = رانتجویی
تعداد مقالات: 1
1. دولت رانتی، اقتصاد دولتی، فرهنگ سیاسی و سرمایه اجتماعی در ایران

دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 59-94

محمد حسین پناهی؛ اشرف امینی