کلیدواژه‌ها = نفت و پایان جنگ
تعداد مقالات: 1
1. تبیین نقش نفت در تحولات (آغاز، استمرار و پایان)جنگ ایران وعراق

دوره 3، شماره 8، پاییز 1390، صفحه 21-49

سعید میرترابی؛ مهرانگیز سمیعی؛ اسماعیل ربیعی