کلیدواژه‌ها = آسیب پذیرهای راهبردی متاثر از نفت
تعداد مقالات: 1
1. توانمندی ها وآسیب پذیری های راهبردی ایران در بخش نفت

دوره 4، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 23-59

سعید میرترابی؛ اسماعیل ربیعی