کلیدواژه‌ها = وحدت اروپا
تعداد مقالات: 2
1. انگلیس و اروپا ، تحلیل گفتمان سیاست خارجی (مدل لاکلاو و موف)

دوره 5، شماره 14، بهار 1392، صفحه 1-33

احمد نقیب زاده؛ فاطمه هموئی


2. گفتمان سیاست اروپایی بریتانیا تحلیلی استعاره ای

دوره 4، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 1-39

حمیرا مشیرزاده؛ فاطمه همویی