کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
تعداد مقالات: 3
2. تاثیر قدرت نرم سازمانهای بین الدولی بر حکمرانی جهانی: مطالعه موردی یونسکو

دوره 6، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 137-174

محمدرضا سعیدآبادی؛ محمدجواد بختیاری


3. تعامل هم افزای قدرت نرم با دیپلماسی عمومی در برابرجنگ نرم

دوره 3، شماره 9، زمستان 1390، صفحه 73-81

مسعود جعفری نژاد؛ افسانه خسروی؛ محمد نعمت پور