کلیدواژه‌ها = قومیت
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش هویت قومی بر امنیت پایدار: مطالعه موردی منطقه کردستان ایران (قومیت کرد)

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 147-182

محمد جعفر جوادی ارجمند؛ سید محسن توکلیان؛ ناهید قمریان نصر آبادی


3. تأثیر نابرابری قومی بر امنیت ملی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 91-117

جعفر هزارجریبی؛ نادر مروتی