کلیدواژه‌ها = وابستگی متقابل
تعداد مقالات: 2
1. اقلیم کردستان عراق و جمهوری اسلامی ایران در عصر وابستگی متقابل؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 26-50

حسین مسعودنیا؛ علی ابراهیمی؛ مجتبی رضازاده