نویسنده = محسن بیوک
تعداد مقالات: 1
1. تبیین استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری ‌اسلامی ‌ایران پس از برجام

دوره 10، شماره 34، بهار 1397، صفحه 26-50

محسن بیوک؛ عبدالرضا فرجی راد؛ عزت اله عزتی