نویسنده = داراب جلیل پیران
تعداد مقالات: 1
1. رژیم امنیتی حوزه دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد شوروی تا 2009 موانع و چالشها

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 107-140

حسین احمدی؛ داراب جلیل پیران