نویسنده = علی کرم صفری
تعداد مقالات: 1
1. شکل گیری جنگ سرد نوین در رقابت آمریکا و روسیه در منطقه ی قفقاز

دوره 4، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 185-229

اسماعیل شفیعی؛ علی کرم صفری