نویسنده = مجید کافی
تعداد مقالات: 3
2. معرفی و نقد کتاب بازاندیشی دین و امور جهانی

دوره 4، شماره 11، تابستان 1391، صفحه 219-224

مجید کافی


3. معرفی و نقد کتاب نظریه غیر غربی روابط بین الملل دور نما در آسیا و فراتر از آن

دوره 1، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 223-227

مجید کافی؛ باری بوزا؛ آمیتاو آچاریا