نویسنده = محسن کشوریان آزاد
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر پولشویی بر رشد تروریسم سازمان یافته در خاورمیانه (2016-2001)

دوره 10، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 126-150

سید سعید میرترابی؛ محسن کشوریان آزاد