نویسنده = سید محمدرضا موسوی
تعداد مقالات: 3
1. دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال تحولات مصر (دوره بعد از مبارک تا برکناری مرسی)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 121-144

غلامرضا کریمی؛ حسینعلی توتی؛ سید محمدرضا موسوی


2. تأثیر ویژگی های ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان بر روابط با جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 12، پاییز 1391، صفحه 83-117

مجید عباسی؛ مرتضی نور محمدی؛ سید محمدرضا موسوی


3. تحولات انقلابی بحرین و تعارضات مذهبی و ژئوپولیتیکی ایران و عربستان سعودی

دوره 4، شماره 10، بهار 1391، صفحه 141-169

علی آدمی؛ سید محمدرضا موسوی؛ حسینعلی توتی