نویسنده = علیرضا رضایی
تعداد مقالات: 4
2. دختران شورشی: فعالان جوان و تغییر اجتماعی در سراسر آمریکا

دوره 3، شماره 7، تابستان 1390، صفحه 285-292

جسیکا تفت؛ علیرضا رضایی