نویسنده = مهدی کاظمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط استراتژیک هند با اسرائیل و تاثیرآن بر جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 1-17

محمود کتابی؛ یدالله دهقان؛ مهدی کاظمی