نویسنده = حمیدرضا سهرابی
تعداد مقالات: 2
1. نقش جمهوری اسلامی ایران در قیف ژئوپولیتیک غرب آسیا

دوره 6، شماره 18، بهار 1393، صفحه 81-117

علیرضا گلشنی؛ حمیدرضا سهرابی