نویسنده = سارا اکبری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بسترهای شکل‌گیری و رشد رادیکالیسم اسلامی در نیجریه؛ مطالعه موردی بوکو حرام

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 177-210

ابوالقاسم شهریاری؛ محدثه جزائی؛ سارا اکبری