نویسنده = سولماز حیدری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روابط سیاسی اقتصادی کردستان عراق با ترکیه و تاثیر آن بر سیاست خارجی ایران

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 1-34

محمود کتابی؛ یدالله دهقان؛ سولماز حیدری