نویسنده = سید امیر نیاکوئی
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی بحران امنیتی در یمن: علل و زمینه‌ها

دوره 8، شماره 28، پاییز 1395، صفحه 39-62

سید امیر نیاکوئی؛ احسان اعجازی


2. دیپلماسی انرژی اسرائیل: مبانی و اهداف منطقه ای

دوره 7، شماره 22، بهار 1394، صفحه 27-58

سید امیر نیاکوئی؛ داود کریمی پور