نویسنده = ستاره صادقی محمدی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تحریم های آمریکا علیه ایران در قالب گفتمان حمایت از حقوق بشر

دوره 6، شماره 18، بهار 1393، صفحه 119-151

محمود جلالی؛ ستاره صادقی محمدی؛ مجتبی بابایی